Υπο νέα Διεύθυνση...

Μετακομίσαμε και πλέον οι δραστηριότητες της Σχολής ανακοινώνονται στη παρακάτω διεύθυνση :

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ LFH


που είναι ηλεκτρονική εφημερίδα. Όσοι λοιπόν θέλετε να μάθετε σήμερα τι γίνεται στην Ελληνογαλλική Σχολή, χρησιμοποιείστε το σύνδεσμο αυτό. Η αρχική χρήση του συγκεκριμένου ιστολογίου έχει ανασταλεί - προς το παρόν.

Σε αυτό το ιστολόγιο (blog) δημοσιεύονται όλες οι ανακοινώσεις που δίνονται στους μαθητές της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής. Μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτές πηγαίνοντας στη κατάλληλη καταχώρηση, ή βάζοντας τις κατάλληλες λέξεις στο "παραθυράκι" που είναι παρακάτω και να ζητήσετε να το βρει το πρόγραμμα.
Οι ανακοινώσεις είναι χωρισμένες σε κατηγορίες ανάλογα το περιεχόμενό τους.

Για να ψάχνετε καλύτερα.


15 Ιανουαρίου 2009

Εξετάσεις Γαλλικών.

Δόθηκε σήμερα στους μαθητές η παρακάτω ανακοίνωση :
Αγία Παρασκευή, 15/1/09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
σχετικά με τις εξετάσεις για τα διπλώματα Γαλλικών


Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι 13 Φεβρουαρίου
μπορείτε να καταθέσετε ή να αποστείλετε την αίτησή σας μαζί με το αντίστοιχο χρηματικό ποσό στο Γαλλικό Ινστιτούτο (οδός Σίνα 34 τηλ. 210 3398611) για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις του DELF/ DALF/ Sorbonne την περίοδο του Μαΐου.
- Αιτήσεις μπορείτε να παραλαμβάνετε από την γραμματεία της Σχολής.
- Το ποσό για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πρέπει να το πληρώσετε
στην Εθνική Τράπεζα αρ. Λογαριασμού: 080/480791-00.

Υπενθυμίζουμε στους μαθητές που πρόκειται να παρουσιαστούν στις εξετάσεις DELF/ DALF/SORBONNE του Μαΐου ότι για την υποβολή της αίτησής τους μέσω του σχολείου η προθεσμία είναι μέχρι Παρασκευή, 06/02/09.
Μέχρι τότε πρέπει να έχουν υποβάλει στη γραμματεία οι μαθητές :
1) την αίτησή τους
2) την απόδειξη της κατάθεσης στην τράπεζα (φωτοτυπία), όπου να αναγράφεται το δίπλωμα στο οποίο θα εξετασθούν
3) την φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους ή τη βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από την αστυνομία

Tα εξέταστρα είναι τα εξής :
Α1 – Α2 = 90 €
Β1 = 130 €
Β2 =140 €
C1 – C2 = 150 €
Sb B2 =130 €

Από τη Διεύθυνση